Marc Arends

  • Creative Director

Met meer dan drie decennia ervaring in het vakgebied, bied ik als creative director bij gr8 inspiratie en sturing bij projecten, en daag ik uit om grenzen te verleggen. Mijn focus ligt op het oplossen van design vraagstukken en het vertalen van strategie naar een sterke visuele uitvoering.

In een tijd waarin luisteren naar elkaar soms vergeten lijkt, is het belangrijk om zonder vooringenomenheid een creatief proces in te gaan. Wanneer we met een klant aan tafel zitten, is het belangrijk om open te staan voor alle signalen en prikkels die voor hen én het merk belangrijk zijn. Op die manier zorg je ervoor dat klanten zich écht gehoord en gezien voelen.


"Ik geloof in écht samenwerken, elkaar horen en zien, en daarmee de mooiste resultaten behalen"


Als creative director hoop ik het werk van gr8 nog sterker en consistenter te maken. Inspiratie haal ik uit kunst, cultuur, natuur en architectuur. Door verschillende perspectieven te combineren, ontwikkel je nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen. In mijn rol is het belangrijk dat je regisseur bent. Dat je anderen aanstuurt en laat floreren, en met elkaar iets bijzonders creëert. Samen kunnen we grenzen verleggen en de mooiste resultaten behalen.

Het is tof om terug te kijken op gezamenlijke successen en te ervaren dat iedereen enthousiast is. Langdurige samenwerkingen met collega’s, partners en klanten, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en groei, zijn voor mij ook echt essentieel.