Van positionering tot video: ATIx (Avans Hogeschool) tells a gr8 story

ATIx, de Academie voor Technologie en Innovatie x van Avans Hogeschool, werkte de afgelopen periode intensief aan een vernieuwing van het curriculum. Een programma dat beter aansluit op de behoeften van de nieuwe generatie studiekiezers: generatie Z. Maar welk verhaal past bij deze nieuwe koers? En hoe zorg je ervoor dat dit verhaal ook gaat leven? We doken in de wereld van technologie, innovatie en… studiekeuzestress.

THINK

Stap 1

Als je ons een beetje kent, dan weet je dat we altijd bij de basis beginnen: met een scherp, relevant merkverhaal. Hiervoor gingen we om tafel met (een afvaardiging van) docenten en onderwijsmakers: zij die het vernieuwde curriculum én het verhaal dat daarbij past moeten gaan dragen en leven. En die dag-in-dag-uit werken met onze doelgroep: de studenten.

Samen zetten we de belangrijkste inzichten op een rijtje, toegeschreven naar de studiekiezer en de student, toegespitst op de onderscheidende kracht van de opleidingen. Het vormde de basis van een scherp, academie-breed verhaal. Een verhaal waarmee de academie kleur bekent. Intern, met een duidelijke positionering en koersbepaling: dít is waar we samen voor gaan. Extern, met een scherpe en onderscheidende profilering: dít is wat je bij ons kunt verwachten.

De belangrijkste uitgangspunten: duidelijk zijn over het toekomstperspectief (want wat kun je nu eigenlijk met een technische opleiding?), focus op de vrijheid om keuzes te maken die passen bij jouw interesses, ambities en talenten. En: de kans om echt maatschappelijke impact te maken. Tijdens je studie én daarna.

Het nieuwe verhaal sluit goed aan bij waar generatie Z zo’n behoefte aan heeft: verbinding, persoonlijke ontwikkeling en impact maken. Deze ‘zoomers’ willen het, op eigen kracht, in alle opzichten beter doen dan de generaties die hen voorgingen. Dit zijn #toekomstmakers.

Stap 2
In losse werksessies spitsten we het verhaal vervolgens toe op de 3 clusters waar de 9 ATIx opleidingen over verdeeld zijn: ICT, Engineering en Business Improvement. Voor ieder groepje opleidingen maakten we een eigen ‘manifest’: dít is waar we voor staan en wat je bij ons kan en mag verwachten.

Stap 3

Hoe zorg je ervoor dat de nieuwe positionering ook resoneert bij de belangrijkste doelgroep: de studiekiezers? Onder andere op basis van groepsgesprekken met scholieren en studenten stelden we een ‘studentjourney’ samen. Hierbij deelden we het studiekeuze-proces op in fases. Van ‘ik heb nog geen flauw idee’ naar ‘ik heb me al ingeschreven’ – en alles daartussenin. Want ook de studenten die je straks op de academie gaat verwelkomen, hebben hun eigen ‘content needs’. En die zijn weer heel anders dan in de fases hiervoor.

Per fase hebben we doelstellingen, behoeften en communicatieboodschappen geformuleerd. In de journey is ook volop aandacht voor de beïnvloeders: ouders, docenten en decanen van het voorbereidend onderwijs.

CREATE 

Het vormde de basis voor het contentcanvas, waarin al deze inzichten en keuzes zijn vertaald naar een inhoudelijk kompas: waar ga je het over hebben, tegen wie en in welke frequentie? Hierin gaven we eveneens een voorzet voor verhaallijnen.

Vervolgens mochten de handen uit de mouwen en…

  • Ontwikkelden we, samen met beeldmakers van LemonGoose, vier video’s: een academie brede ‘merkfilm’ én een aparte video voor de opleidingsclusters. Inclusief losse snippets voor de socials.
  • Gingen we aan de slag met fotografie, voor een volledig vernieuwde beeldbank.
  • Maakten we de op- en aanzet voor de social kanalen, zichtbaarheids- en wervingscampagnes en online activiteiten.

Daar kunnen we veel over vertellen, maar the proof of the pudding is in the eating, kijk zelf maar:

De online wervingscampagne voor de open dagen van ATIx, Avans Hogeschool. 
De promotievideo voor ATIx, Avans Hogeschool. 

PUBLISH

Met een ijzersterke strategische en creatieve basis gaven we ATIx een inhoudelijke én visuele voorzet voor een onderscheidende profilering. Gedragen door de academie, aansprekend en onderscheidend voor de studiekiezer. Een opdracht naar ons hart! En naar volle tevredenheid van de opdrachtgever:

“Samen met gr8 agency hebben we een krachtige positionering voor onze academie ATIx en de opleidingen ontwikkeld. De verhaallijnen die daarin zijn ontstaan, vormen de basis voor onze externe communicatie op lange termijn. We zijn heel blij met het resultaat en de inhoudelijke samenwerking.”

Femke van Seeters, strategisch adviseur ATIx, Avans Hogeschool

En er is meer:
In 2023 lanceerde ATIx, in samenwerking met vijf grote spelers uit de energietransitie, een nieuwe opleiding: Elektrotechniek Duaal. Dat is werken en leren tegelijk, met een focus op de energietransitie. Om deze nieuwe opleiding goed en aansprekend in de markt te zetten maakten we een video en deden we de strategische voorzet voor een zichtbaarheidscampagne, inclusief copy. Dit in een kort tijdsbestek en nauwe samenwerking met ATIx en de vijf partner-bedrijven:

Een selectie van de foto's geschoten tijdens de opnamedagen voor de verschillende fundamenten van ATIx.

De promotievideo voor de duale HBO-opleiding Elektrotechniek aan Avans Hogeschool.