Bredata: Breda op koers naar de meest digitaal inclusieve stad van Nederland

Digitalisering en ‘smart city’ zijn hot topics. Ook in Breda. Niet voor niets, want digitale innovaties kunnen nieuwe oplossingen bieden voor maatschappelijke opgaven, en nog véél meer. Om zo de stad, nu en in de toekomst, voor iedereen prettig leefbaar te houden. Vanuit het masterplan Bredata is de ambitie van gemeente Breda overduidelijk: bij de top horen op het gebied van digitalisering, maar wel op z’n Bredaas. Met de mens voorop.

Met 15 lopende digitaliserings-projecten en veel stakeholders, is het definiëren van de juiste communicatiestructuur en boodschappen een hele kluif. Want, wat ga je op welke manier tegen wie vertellen? Deze communicatie-uitdaging bracht gemeente Breda bij gr8 agency. Om daarin de juiste inhoud te vinden en structuur aan te brengen, gingen we samen terug naar de basis.

First things first: elke communicatiestrategie valt of staat met een ijzersterke basis. Wáárom bestaat Bredata en waarom zetten we in Breda in op innovaties, waar moeten die toe dienen, en hoe doen we dat? En bovenal: is er een Bredaas karakter aan hoe we hier invulling aan geven? In een aantal interactieve werksessies met het team van gemeente Breda zoomden we uit én in, en kwamen we tot de kern: hoe ziet de digitale transitie eruit en wat is Bredata’s rol daarbinnen. Daarbij namen we de externe situatie (wat zien we op het gebied van digitalisering?), de interne situatie (waar staat Bredata binnen de gemeente?) én de ambitie van Bredata onder de loep. Ook onderzochten we de doelgroepen en vertaalden dit naar een doeltreffende communicatiestrategie.

Het resultaat?

  • Een duidelijke sprekende ambitie die in één zin samenvat waar we hiernaartoe werken en wat we daarin belangrijk vinden: Breda: op koers naar de meest digitaal inclusieve stad van Nederland.
  • Een krachtig verhalend narratief rondom de why, how, what. Inclusief doelstellingen en criteria waarmee alle verdere communicatie te toetsen valt.

Daarnaast schreven we het verhaal voor de Smart City Expo in Barcelona 2023. Hier was Bredata onderdeel van de Nederlandse afvaardiging met een 'recharge-moment' voor bezoekers. In een wereld waar digitalisering altijd aanwezig is, is het ook belangrijk om af een toe even afstand te doen van digitale prikkels. Bezoekers werden uitgenodigd voor een korte 'digital detox' met slaapmaskers en koptelefoons, waarbij ons verhaal werd voorgedragen, met de focus op het behoud van het menselijke aspect in een gedigitaliseerde wereld. Dit was mooi in lijn met onze doordachte propositie: 'dont forget the people'.

Met gr8 agency zetten we onze tanden graag in communicatie over onderwerpen die belangrijk zijn voor de maatschappij. Dit is daar een prachtig voorbeeld van.


Een overzicht van de middelen die we hebben ontwikkeld voor Bredata op de Smart City Expo 2023.

Mooi feitje: tijdens de Smart City Expo werd aan Bredata - uit meer dan 400 inzendingen - de Living & Inclusion Award overhandigd voor hun Beter Bereikbaar Applicatie (BBA). Een app die de stad toegankelijker maakt voor mensen met beperkingen. Met de koers voor de digitaal meest inclusieve stad van Nederland zit het dus vooralsnog wel goed. 

“gr8 agency helpt ons om het verhaal van Bredata, dat gaat over digitalisering van de samenleving duidelijk over te brengen naar de verschillende doelgroepen. Na een aantal workshops is een krachtig verhaal ontwikkeld dat de basis vormt voor communicatie over digitalisering van/in Breda. Een onderwerp dat veel mensen raakt en maatschappelijk soms behoorlijk uitdagend is. Communicatie luistert daarom heel nauw.”

- Judith van Brussel, programmanager Bredata